Chines mandarin

Chines mandarin
北方话 / 北方話 (Běifānghuà)

官话 / 官話 (Guānhuà)

Papiá na: Flag of the People's Republic of China.svg China (889,000,000)

Flag of the Republic of China.svg Taiwan (4,320,000)
Flag of Singapore.svg Singapura (1,210,000)
Flag of Myanmar.svg Myanmar (500,000)
Flag of Indonesia.svg Indonesia (460,000)
Flag of Australia.svg Australia (336,000)
Flag of Hong Kong.svg Hong Kong (94,400)
Flag of Mongolia.svg Mongolia (35,000)
Flag of Macau.svg Macau (27,100)
Flag of Brunei.svg Brunei (13,200)
Flag of Thailand.svg Tailandia (5,880)
Flag of the Philippines.svg Filipinas (500) [1] 

Region: Asia ost
Total papiadonan: 1,090,951,810[2]
Famia di idioma: Sino-tibetano
 Sinítico
  Chines mandarin 
Status ofisial
Idioma ofisial di: Flag of the People's Republic of China.svg China

Flag of Singapore.svg Singapura
Flag of the Republic of China.svg Taiwan

Regulá pa:
Kódigonan di idioma
ISO 639-1: no tin
ISO 639-2:
ISO/DIS 639-3: cmn 
Idioma mandarín.png
 

Mira tambéEditá

Lista di lenganan segun total papiadonan nativo

ReferensiaEditá