IP adrès

IP adres ta un idintifaction di komputer ora bo te pega na internet.

Korsou tin varios kompania local di internet incluendo OneNet( UTS), Mio, i Scarlet