Moneda of Sèn ta kualke objekto ku ta generalmente wordu aksepta komo pagementu pa artikulonan, servisio i debe den un pais. E funshon prinsipal di moneda ta pa funshona komo un medio di interkambio, i un medio pa warda balor. Un objecto ku tin un balor pre-indika por funshona komo moneda.