Salsa Antiyano ta un tipo di musika ku a origina na Korsou. E musika ta un kombinashon di entre otro salsa y merengue.