Brua ta un nomber ku ta wordu usa na Aruba, Boneiru y Korsou pa tur surto di praktikanan ku ta of ta aperenta sobre natural.