Ekosystema Natural

Ekosistema di flora (manzanilla) na parke nashonal Shete Boka
Ekosistema di koral na Boneiru

Un Ekosistema ta un ambiente biologiko konsistiendo di tur organismo den un area partikular, anto tambe e komponentenan fisiko, no-bibo di e ambiente ku kua e organismonan ta interaktua kune, manera airu, suela, awa i lus di solo. E ta tur e organismo den un area, huntu ku e faktornan no-bibo (abiotiko) ku kua nan ta interaktua; un komunidat biologiko i su ambiente fisiko.